Att hitta företagslån

Att man som privatperson kan ta lån för att finansiera till exempel en ny bil eller köksrenovering är allmänt känt och även företagare kan ta ett lån hos en långivare och göra ett så kallat företagslån. Det finns några saker som är bra att känna till när man ska hitta företagslån. Ett företagslån kan tas av alla typer av bolag, oavsett om företaget är ett aktiebolag, handelsbolag, enskild firma eller kommanditbolag. De enda kraven är att företaget innehar en F-skattesedel, att det finns registrerat hos Bolagsverket samt att det finns en ägare med så kallad namnteckningsrätt.

Varför företagslån?
Anledningen till att ett företag vill ansöka om ett lån kan variera. Det kan till exempel handla om att företaget expanderar och behöver mer personal och utrustning eller att det ska köpa upp ett annat företag och på så vis utveckla sin verksamhet. Det kan även vara aktuellt med ett lån för att finansiera en PR-kampanj som gör reklam för företaget och förhoppningsvis utöka kundkretsen på det viset. Ett företagslån kan tas av många olika anledningar och det är upp till företaget att bestämma vad pengarna ska gå till.

Olika lån och avtal
Förutom företagslån finns det flera typer av lån ett företag kan ansöka om, till exempel factoring då företaget säljer eller belånar fakturor och så kallad checkkredit vilket fungerar ungefär som ett vanligt kreditkort. Dessa olika lånemöjligheter för företag erbjuds av ett flertal olika finansbolag och kreditinstitut och det är viktigt att du som företagare tar dig till att noggrant jämföra och sätta dig in i vad de olika låneavtalen innebär. Såväl räntor och avgifter som villkor kan skilja sig markant mellan olika låneavtal och låneaktörer.

Att låna som aktiebolag
Som vi tidigare nämnt kan alla typer av bolag ansöka om företagslån. Oftast tas dessa lån för att man ska kunna investera i företaget så att det kan växa och expandera sin verksamhet. Oavsett storlek på bolag är det några saker som är viktiga att tänka på när man driver ett aktiebolag och vill ta ett lån för dess räkning. Det kanske viktigaste man behöver vara medveten om är att ett aktiebolag räknas som en juridisk person. Detta innebär att ägaren till ett aktiebolag behöver gå i personlig borgen för företaget, vilket innebär att om företaget skulle gå i konkurs så går det ekonomiska ansvaret över till dess ägare. På www.alltomforetagslan.se/aktiebolag kan du kan läsa mer om vad man behöver tänka på när man lånar till ett aktiebolag.