Att skaffa en LEI-kod

Många bolag, såväl som privatpersoner, hanterar och handlar med värdepapper. Man kan lite förenklat säga att den svenska värdepappershandeln är uppdelad i tre delar; obligationsmarknaden, derivatmarknaden och aktiemarknaden. Sverige har ett gott internationellt anseende vad gäller handel med värdepapper och marknaden växer stadigt med tiden. Med värdepapper menas såväl aktier som obligationer, fonder, derivat och ränteswappar.

Markets in Financial Instruments Directive 2
För att få mer kontroll och transparens över den svenska värdepappersmarknaden så infördes i januari 2018 MiFID2, Markets in Financial Instruments Directive 2. Detta är ett regelverk vars syfte är att hantera marknaden av värdepapper. I MiFID2 finns bland annat krav om användning av LEI-kod vid värdepappershandel. Läs mer om detta på www.leiregister.se.

LEI-kod
En LEI-kod är en slags global identifieringskod som används i över 20 länder världen över. Koden är offentlig och knuten till ett företagsnamn, organisationsnummer och adress. Koden är unik och innehåller såväl siffror som bokstäver i en 20 tecken lång kombination. Man kan jämföra det med en slags personnummer för värdepappershandlare. Samtliga organisationer och företag som handlar med värdepapper ska enligt regelverket ha en LEI-kod knuten till sig. Privatpersoner är dock undantagna och behöver således inte ha en LEI-kod. Tack vare MiFID2 kan till exempel Finansinspektionen spåra bolag och personer bakom olika transaktioner på marknaden med värdepapper. På så vis ökar transparensen och det är enklare att följa misstänkt handel.

Att skaffa LEI-kod
Det är enkelt att skaffa en LEI-kod. En LEI-kod införskaffas via en bank, institution eller annan aktör som tillhandahåller tjänsten. Priset för en LEI-kod skiljer sig åt beroende på vilken leverantör du väljer att köpa tjänsten hos. LEI-koden är endast giltig i ett år och måste därefter förnyas. En ogiltig LEI-kod kan inte ersättas utan endast förnyas, vilket du kan göra via en valfri tjänsteleverantör. Kostnaden för en LEI-kod samt förnyelse skiljer sig åt mellan olika leverantörer. Precis som vid all handel är det viktigt att du jämför priser för LEI för att hitta det bästa erbjudandet. Det går även bra att byta leverantör av din LEI-kod. LEI-koden är knuten till ditt företag eller organisation, inte till själva leverantören av tjänsten. Flera tjänsteleverantörer erbjuder förnyelse av en LEI-kod i 1, 3 eller 5 år. När du väl betalat för ett visst antal år är tjänsteleverantören sedan ansvarig för att uppdatera LEI-koden årligen.